Doroczne spotkanie przedstawicieli środowisk i instytucji kultury

2018.01.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. stycznia br. w Domu Literatury w Łodzi odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli środowisk i instytucji kultury, działających w Łodzi i jej okolicach, poświęcone omówieniu sytuacji bieżącej oraz planów i prognoz na rok 2018 zorganizowane przez Poseł Iwonę Śledzińską Katarasińską.
 
Dyskusję zdominowały problemy instytucji kulturalnych związane ze współpracą z władzami samorządowymi oraz realizacją przedsięwzięć wymagających inwestycji. Specyficzną barierę stwarza instytucjom kultury ustawa o zamówieniach publicznych traktująca te instytucje na równi z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Nie zawsze udana współpraca z władzami samorządowymi odbija się z kolei na budowaniu barier psychologicznych i braku zaufania do decyzji personalnych tudzież finansowych decydentów. Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska zaproponowała, aby zorganizować grupę przedstawicieli instytucji kultury działających w mieście, która opisze te problemy, zaproponuje rozwiązania lub sformułuje interpelację do władz i radnych zasiadających w komisjach kultury. Poseł Iwona Śledzińska Katarasińska poprosiła również zaproszonych gości, aby zgłaszali swoje pomysły na uczczenie ważnych dat dla naszego miasta by przeprowadzić je przez sejmową Komisję Kultury i podjąć uchwałę w sprawie danej rocznicy.
 
    Zaproszeni goście podsumowali także miniony rok, który upłynął pod znakiem awangardy. W naszym mieście obchodzono go wyjątkowo. Wystawy, przedstawienia teatralne oraz wszelkie inne wydarzenia połączyły we wspólnym działaniu instytucje niezależnie od ich formalnego „przypisania” – miastu bądź samorządowi województwa.         
  
Całemu spotkaniu towarzyszyła twórcza atmosfera, choć nie brakowało słów krytyki. Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że zostanie zachowany wkład Łodzi w kulturę ogólnopolską a także, że łódzka kultura będzie na wysokim poziomie i wciąż będzie przyciągała widzów. Chcielibyśmy, aby spotkania wpisały się na stałe do naszego kalendarza i stanowiły punkt wyjścia dla współpracy przedstawicieli wszystkich kulturalnych instytucji w Łodzi.
 


« Wróć