Kultura się liczy

2015.07.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie poniedziałkowej i wtorkowej wizyty ministrów rządu Ewy Kopacz w Łodzi i regionie szczególnie silny akcent położony został na kulturę. Cieszy to tym bardziej, że na tematyce tej skupiła się nie tylko minister Małgorzata Omilanowska, ale także szefowie innych resortów.

 

 

W poniedziałek minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak odwiedziła Szkołę Filmową w Łodzi, gdzie spotkała się m.in. z rektorem uczelni prof. Mariuszem Grzegorzkiem. Zaproszeni goście zwiedzili Centrum Dydaktyki Nowych Mediów i wspólnie zastanawiali się nad dofinansowaniem tej i innych inwestycji ze środków europejskich w taki sposób, by instytucje mogły wykonywać zadania, do których zostały powołane. Z kolei podczas wizyty w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki – miejscu spotkań twórczości artystycznej z przedsiębiorczością – minister Wasiak mówiła o realizowanym w Łodzi projekcie pilotażowym mającym na celu przygotowanie władz miasta do prowadzenia obszarowej rewitalizacji centrum Łodzi.

 

Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna uhonorował dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Małgorzatę Laurentowicz-Granas i dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Joannę Podolską Odznaką Honorową „Bene Merito”. Wyróżnienia nadane zostały za propagowanie wiedzy o wybitnym kurierze i łodzianinie Janie Karskim. Uroczystość odbyła się w dniu szczególnym – w 15. rocznicę śmierci Karskiego. Szef MSZ zobowiązał ponadto polską dyplomację do promowania łódzkiego EXPO.

 

Do Łodzi przyjechała także prof. Małgorzata Omilanowska. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedziała utworzenie w zrewitalizowanym kompleksie EC1 razem z Miastem Łódź Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Szefowa resortu spotkała się także z przedstawicielami instytucji kultury i środowiska artystycznego. W murach Muzeum Sztuki przy ul. Ogrodowej rozmawiano m.in. o edukacji kulturalnej społeczeństwa, barierach w dostępie do kultury, mankamentach ustawy o organizacji działalności kulturalnej czy przyszłości Państwowego Instytutu Wydawniczego.« Wróć