Łódź dobrych wiadomości

2015.07.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 14 lipca w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się drugie w historii rządu Ewy Kopacz wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Tuż po nim premier Kopacz spotkała się na konferencji prasowej z przedstawicielami mediów. Szefowa rządu poinformowała o kluczowych decyzjach, które zapadły podczas poniedziałkowej i wtorkowej wizyty ministrów w Łodzi i regionie. Spośród najważniejszych ustaleń warto wspomnieć o:

 

- wsparciu budowy i modernizacji infrastruktury drogowo-kolejowej, w tym potwierdzeniu finansowania trasy ekspresowej S 14,

- programie pożyczek na 5 lat z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorstw dla czterech instytutów pediatrycznych, w tym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,

- podpisaniu listu intencyjnego ws. utworzenia w zrewitalizowanym kompleksie EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej,

- funduszach na rozwój Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i docelowym powstaniu na jego bazie Narodowego Centrum Ogrodnictwa,

- powstaniu w Łodzi Instytutu Samorządności, który ma współpracować z samorządowcami wszystkich szczebli i budować administrację przyszłości,

- powołaniu Komitetu Sterującego EXPO 2022 i deklaracji pełnego wsparcia dla prezydent Hanny Zdanowskiej w działaniach promocyjnych zmierzających do zorganizowania przez Łódź tego prestiżowego wydarzenia,

- przeznaczeniu aż 22 miliardów złotych na program rewitalizacji, którego największym beneficjentem ma być Łódź (nasze miasto może otrzymać z tej puli nawet 5 mld złotych).

 

Rewitalizacja i partycypacja społeczna były jednymi z najważniejszych tematów wizyty premier Ewy Kopacz oraz jej ministrów w Łodzi. W poniedziałkowe popołudnie szefowa rządu spotkała się na woonerfie przy ul. 6 Sierpnia z mieszkańcami Łodzi, autorami projektów do Budżetu Obywatelskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wcześniej pani premier razem z wicepremierami Tomaszem Siemoniakiem i Januszem Piechocińskim odwiedziła Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1.

 « Wróć