O polityce ze studentami Społecznej Akademii Nauk

2013.03.19

 

„Od czego zależy jakoś polityki?” – na tak postawione pytanie szukali odpowiedzi studenci Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Temat dyskusji zaproponowała im poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, przyjmując tym samym zaproszenie władz uczelni.

 

Łódzka parlamentarzystka wskazała trzy obszary, które – jej zdaniem – determinują zniechęcenie Polaków naszą sceną polityczną i językiem debaty publicznej. Pierwszym powodem takiego stanu rzeczy jest niewiedza będąca konsekwencją braku prawdziwej edukacji obywatelskiej. W swoich wyborach kierujemy się nie siłą merytorycznych argumentów, ale wyglądem, ubiorem i sposobem mówienia kandydata. – Do biura poselskiego często przychodzą ludzie ze sprawami, które leżą w kompetencji samorządów lokalnych, a nie posłów czy senatorów. Wyborca często nie wie, dokąd ma się udać. Inną sprawą jest, że sami samorządowcy w wielu przypadkach nie mają świadomości, że odpowiadają za nasze codzienne życie – opowiadała Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Kolejnym, ważnym aspektem omawianego problemu jest z pewnością sposób pokazywania polityki w mediach. W czasach kultu słupków oglądalności i zysków z reklam oczywistością jest, iż wydawcom telewizyjnym zależy na emocjonującej debacie z udziałem wyrazistych postaci. Merytoryczna dyskusja jest bowiem nudna i nie gromadzi oczekiwanej widowni.

Trzeci obszar dotyczy systemu i ordynacji wyborczej, narzuconej nam przez Konstytucję. W tym miejscu pojawia się szereg pytań. Czy ordynacja to zabetonowanie sceny politycznej, czy też reguły, do których musimy się dostosować? Czy jednomandatowe okręgi wyborcze są lepszym rozwiązaniem niż wybory proporcjonalne? A może polityka zwyczajnie nie obchodziłaby wyborców, gdyby wszystkim dobrze się wiodło?

Pytań i wątpliwości w tak skomplikowanej i wielopłaszczyznowej problematyce jest znacznie więcej, o czym świadczyła ponadgodzinna dyskusja ze studentami, m.in. zarządzania i bezpieczeństwa narodowego. Żacy zainteresowali byli takimi kwestiami, jak: problemy przedsiębiorców, perspektywy dla młodych ludzi po ukończeniu studiów, kultura osobista wśród urzędników, język nienawiści w Sejmie i w mediach. Spotkanie, momentami przebiegające w gorącej, ale merytorycznej atmosferze, zakończyła deklaracja o chęci organizacji podobnych debat w przyszłości, także w poszerzonym składzie ekspertów.« Wróć