Ochrona zabytków ?po nowemu?

2013.10.15

W miniony czwartek 10 października Sejmowa Komisja Kultury wystosowała do Premiera dezyderat autorstwa przewodniczącej Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, postulujący ponowne włączenie wojewódzkich urzędów konserwacji zabytków w struktury Ministerstwa Kultury.

 

Obecnie są one podporządkowane wojewodom i finansowane – nader skąpo – z ich budżetów. Postulat taki pojawia się od lat, ponieważ merytorycznie wojewódzcy konserwatorzy podlegają jednak generalnemu konserwatorowi, którym jest wiceminister kultury. Dualizm zarządzania nikomu w pracy nie pomaga. Dezyderat jest najostrzejszą jak do tej pory próbą zmiany tego stanu rzeczy. 


« Wróć