Pakiet Praw Kobiet - Stanowisko Platformy Obywatelskiej

2021.02.18

 

Dzisiaj dwie bardzo dobre decyzje: Senat odrzucił partyjno-rządową kandydaturę p.Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich, Platforma Obywatelska ogłosiła Pakt Praw Kobiet z jasnym i czytelnym przekazem. To kobieta podejmuje decyzję o swoim macierzyństwie a państwo - jej w tym pomaga.

 

#PakietPrawKobiet


 

Pakiet Praw Kobiet składa się z dwóch propozycji i są one ze sobą nierozerwalne:

Pierwsza to Ustawa „Bezpieczeństwo Kobiet”, czyli całościowe rozwiązanie kwestii zdrowotnych kobiety:

➢ zapewnienie bezpłatnych badań prenatalnych

➢ gwarancja łatwego dostępu do bezpłatnej antykoncepcji

➢ dostęp do tabletki „dzień po” bez recepty

➢ lekcje edukacji seksualnej w szkołach

➢ stałe wsparcie finansowe i opieka medyczna w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego

➢ bezpłatne in vitro

 

Druga propozycja to „Nowa Umowa Społeczna”.

Platforma Obywatelska opowiada się za zagwarantowaniem każdej Polce znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej prawa do podjęcia przez nią – po konsultacji z psychologiem i lekarzem – indywidualnej decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży do 12 tygodnia w bezpiecznych warunkach, podobnie jak w większości krajów europejskich.

Wierzymy w mądrość kobiet.


« Wróć