Spotkanie przedstawicieli środowisk i instytucji kultury

2017.02.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 lutego br. w Teatrze Powszechnym w Łodzi odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli środowisk i instytucji kultury, działających w Łodzi i jej okolicach, poświęcone omówieniu planów i prognoz na rok 2017 zorganizowane przez Poseł Iwonę Śledzińską Katarasińską.

 

Dyskusję zdominowały dwa tematy:

           

 Obchody 100-lecia awangardy i starania o wpisanie Łodzi na listę miast kreatywnych UNESCO.

 

Obie kwestie wymagają ścisłego współdziałania całego łódzkiego środowiska kultury. Uczczenie 100-lecia awangardy - pomysł zainicjowany przez Dyrektora Suchana z Muzeum Sztuki i przeniesiony na grunt ogólnokrajowy ma szanse uczynić z Łodzi pod batutą Teatru Nowego lidera obchodów. Miasto kreatywne w dziedzinie filmu to z kolei umocnienie wizerunku Łodzi filmowej nic więc dziwnego, że tu najwięcej mieli do powiedzenia gospodarze EC1 - Łódź Miasto Kultury.

 

Całemu spotkaniu towarzyszyła twórcza atmosfera.

Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że zostanie zachowany wkład Łodzi w kulturę ogólnopolską. Chcielibyśmy aby spotkania cieszyły się tak dużą popularnością i wpisały się na stałe do naszego kalendarza.« Wróć