Strażacy podsumowali 2013 rok

2014.02.05

Koniec starego i początek nowego roku to najlepszy czas na podsumowania i zaplanowanie działań na przyszłość. Z takiego założenia wyszli również strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, którzy w miniony poniedziałek 3 lutego spotkali się w jednostce przy ul. Zgierskiej na noworocznej naradzie służbowej.

 

Podczas spotkania zaprezentowany został dokument zatytułowany „Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi za 2013 r.”. Przedstawiono w nim materiał faktograficzny dotyczący działań ratowniczych, kontrolno-rozpoznawczych, szkoleniowych i logistycznych. Ukazano współdziałanie Komendy Miejskiej PSP w Łodzi z różnymi instytucjami i jednostkami, w szczególności w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak przyznają twórcy opracowania, jego obszerna treść świadczy o realizacji wielu istotnych zadań w różnych dziedzinach ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy to także dobry moment na podziękowania.  – Dziękuję wszystkim strażakom PSP i OSP za zaangażowanie, za skuteczne wykonywanie zadań, za pełną poświęcenia służbę. Szczególne słowa podziękowania składam Pani Prezydent Miasta Łodzi oraz Radzie Miejskiej za ogromne wsparcie finansowe, udzielone naszej komendzie przez władze samorządowe. Otrzymana pomoc miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego naszego miasta oraz jego mieszkańców – napisał w słowie wstępnym do „Informacji” Komendant Miejski PSP w Łodzi st. bryg. Andrzej Wyciszkiewicz.

W naradzie noworocznej strażakom towarzyszyli zaproszeni goście, wśród nich poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Publikacja „Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi za 2013 r.” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej KM PSP w Łodzi:

     

 http://www.kmpsplodz.pl/page/40,aktualnosci.html?id=315« Wróć