Święto Solidarności i Wolności

2015.08.31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności – powiedz nam jakie są Twoje #noweMarzenia! 
 
Dokładnie 35 lat temu, dzięki determinacji, odwadze ale i odpowiedzialności Polaków doszło do zawarcia porozumień sierpniowych kończących protest strajkowy z sierpnia 1980. Podpisane wtedy cztery porozumienia spośród, których najbardziej symboliczne zawarto 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku, oprócz licznych postulatów socjalnych sankcjonowały zmiany polityczne takie jak utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych czy ograniczenie cenzury. 
 
Porozumienia sierpniowe, w jednoznacznej ocenie historyków, były kluczowym punktem zwrotnym w polskiej drodze ku wolności. Po raz pierwszy komunistyczna władza zgodziła się przyjąć postulaty o charakterze politycznym, których skutkiem było powstanie legalnej opozycji zgromadzonej wokół „Solidarności”, która w szczytowym momencie liczyła 10 mln członków. 
 
35 lat od tamtych wydarzeń, w wolnej Polsce, zapraszamy Was do wspólnego tworzenia nowych marzeń o Polsce. Oddajmy w ten sposób hołd tym, dzięki, którym możemy dziś sami decydować o swoim losie. 
 
Spotykamy się o godzinie 13.00 w Pasażu Schillera. Przyjdź i powiedz nam jakie są Twoje #NoweMarzenia o Polsce. 
 
 
Iwona Śledzińska-Katarasińska 
Poseł na Sejm RP 
 
Bartosz Domaszewicz
Radny Rady Miejskiej


« Wróć