Wystąpienie z 24.02.2021 - spraozdanie z prac Komisji

2021.02.24

Sprawozdanie z prac Komisji Kultury i Środków przekazu nt uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek.


10 lutego 1971 roku wybuchł strajk łódzkich włókniarek, jeden z największych przed 1980 rokiem w powojennej Polsce. Po krwawo stłumionym w grudniu 1970 roku strajkowym zrywie stoczniowców Wybrzeża, komunistyczne władze PRL niczego się nie nauczyły. Podwyżki cen żywności pozostały a obietnica nowo wybranego I sekretarza KCPZPR, Edwarda Gierka, podniesienia najniższych płac okazała się kłamstwem. W styczniu 1971 roku łódzkie włókniarki należące do najgorzej uposażonych w grupie 130 tysięcy pracowników łódzkiego przemysłu lekkiego, zobaczyły na swoich „paskach” kwoty o 200 - 300 zł niższe niż poprzednio. W połączeniu z nieludzkimi warunkami – pracą na trzy zmiany, hałasem, zapyleniem, gorącem – panującymi w zakładach pamiętających przełom XIX i XX wieku, to kolejne oszustwo podziałało jak zapalnik uwalniający determinację załóg w 80% kobiecych. Pierwsze maszyny stanęły 10 lutego 1971 roku w ZPB im. Marchlewskiego, niegdyś fabryce Izraela Poznańskiego. Im bardziej władze, najpierw wojewódzkie, a później krajowe - lekceważyły ten protest, tym bardziej narastała jego siła i zasięg. W kulminacyjnym momencie 14 lutego 1971r, strajkowały w Łodzi 32 zakłady i 55 tysięcy pracowników. Tego też dnia, po porażce delegacji rządowej niższego szczebla, przyjechał do Łodzi premier Piotr Jaroszewicz. Podczas spotkania z robotnikami zarówno ZPB im. Marchlewskiego jak i ZPB im. Obrońców Pokoju, przekonał się, że włókniarki nie poddadzą się. Mimo zgromadzenia w Łodzi pokaźnych sił wojska i milicji, nowa ekipa władzy nie odważyła się zaatakować kobiet. A rozwaga tych właśnie, mimo braku wyrazistego lidera strajku sprawiła, że bunt nie przeniósł się na ulice. Pamięć o grudniowej masakrze była zbyt świeża. Późnym wieczorem 15 lutego, ogłoszono decyzję Rady Ministrów o powrocie z dniem 1 marca do cen sprzed grudnia 1970. Włókniarki wygrały.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w 50. rocznicę tamtego zwycięskiego strajku, wyraża szacunek i podziw dla odwagi, rozwagi i determinacji łódzkich włókniarek, dzielnych i mądrych bohaterek polskiej drogi do demokracji i niepodległości.« Wróć