W Sejmie i poza nim

 

Specjalizuje się w problematyce mediów i szeroko rozumianej kulturze, nie uciekając jednak
od innych tematów związanych z funkcjonowaniem oświaty i nauki, samorządu, problemów
ustrojowych, praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem stereotypowo słabszych grup
podlegających praktykom dyskryminacyjnym.

W regionie poprzez aktywnie działające biuro poselskie podejmuje wszelkie interwencje płyn
ące zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji. Naturalnym patronatem obejmuje instytucje i
inicjatywy kulturalne, często inicjujące wydarzenia bądź decyzje korzystnie wpływające na wizerunek
miasta. Jest pomysłodawczynią i fundatorka prywatnej nagrody „Złotego Pióra” dla młodego
dziennikarza zajmującego się łódzka kulturą, organizatorką debat i spotkań środowiskowych.