Interpelacja w sprawie stosowania podatku VAT wobec instytucji kultury

2020.10.09


Szanowny Pani Ministrze,

 

Od 2016 roku publiczne instytucje kultury obowiązuje dość skomplikowany system rozliczania podatku VAT. Z jednej strony instytucje te są traktowane jako podmioty gospodarcze świadczące usługi, za które pobierane są opłaty, ale równocześnie te same usługi świadczone bezpłatnie są kwalifikowane jako działalność statutowa nie podlegająca regułom podatku VAT.

               

                W rzeczywistości specyfika działalności kulturalnej sprawia, że oba te rodzaje aktywności są tożsame i służą temu samemu celowi – upowszechnianiu kultury jako dobra wyższego. Ze społecznego punktu widzenia przejawy bezpłatnego udostępniania dóbr kultury w tym bezpłatny wstęp do muzeum, bezpłatny spektakl w teatrze, bądź koncert w filharmonii dla grup o ograniczonych możliwościach finansowych winien być wyłącznie nagradzany. Tymczasem  w świetle obecnie obowiązujących przepisów o podatki VAT - jest karany. Przy działalności zaliczanej do gospodarczej instytucja może odliczyć pełną kwotę podatku, przy tej niby statutowej – z uwzględnieniem skomplikowanego prewspółczynnika. W efekcie wiele konfliktów na tym tle kończy się w sądach a instytucje wręcz wzbraniają się przed społecznie użyteczną, ale i gospodarczo korzystną dla nich jako że ma walor promocyjno-marketingowy działalnością.

              

                W związku z tym mam do Pana Ministra kilka pytań:

- czy resort finansów przynajmniej próbował konsultować ten temat z ministerstwem kultury ?

- czy resort finansów wie o jakiej skali rzekomych ubytków finansowych można mówić gdyby powrócić do sytuacji sprzed 2016 roku czyli jednolitego odliczania pełnej stawki VAT ?

- czy resort finansów rozważa powrót do tej zasady z korzyścią dla społecznej misji i działalności kulturalnej ?

 

Z poważaniem

 

Iwona Śledzińska-Katarasińska« Wróć